› Bijstelling normklassen en -vergoeding Vervangingsfonds

Bijstelling normklassen en -vergoeding Vervangingsfonds

Op 1 juli jongstleden is de nieuwe CAO PO 2016-2017 ingegaan.

In die CAO is ook een loonsverhoging afgesproken. Door die verhoging is de normbekostiging voor vervanging niet meer in evenwicht.

Normklassen en normvergoedingen Vervangingsfonds vanaf 1 juli 2016:

 

                ondergrens  bovengrens  normvergoeding per uur

Klasse 1        -                   € 2.435,-             € 21,03

Klasse 2    € 2.435,-          € 3.115,-             € 28,17
Klasse 3    € 3.115,-          € 3.796,-             € 37,23
Klasse 4    € 3.796,-          € 4.463,-             € 42,84
Klasse 5    € 4.463,-                 -                   € 55,30

Bij vragen over het Vervangingsfonds, ERD-schap, mogelijkheden en problemen weet u ons te vinden. Wij staan aan uw zijde.