› Bestuurders CAO (PO) 2016-2017: overeenstemming op hoofdlijnen

Bestuurders CAO (PO) 2016-2017: overeenstemming op hoofdlijnen

Op hoofdlijnen hebben partijen elkaar gevonden  voor aanpassing van de CAO bestuurders PO:

* volgen van ontwikkeling loon CAO PO (3,8% per 1 juli 2016, plus eenmalige uitkering € 500)

* afspraken over aanvaarden nevenfuncties met toezichthouders

* BWOO aanpassen in evenwicht met WOPO, WWZ implementeren in CAO

* strikte naleving CAO-salaris, terugdringing WNT-overschrijders

Geconcludeerd mag worden dat men de Cao-afspraken van de organisatie waar men bestuurder van is gaat volgen. Dit trendvolgerschap heeft veel voordelen voor zowel de bestuurders als de organisatie waarin men werkt.

 

De terugdringing van de overschrijders van de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) wordt nog een lastige. Dan moet zo'n 17 procent van de bestuurders PO een teruggang in salaris accepteren/afspreken.

 

Een andere punt van overeenstemming is dat tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder jaarlijks de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget wordt vastgelegd.