› beoogde wijziging bekostiging VO

beoogde wijziging bekostiging VO

De ministeries laten tegenwoordig een aantal wetsvoorstellen toetsen door belanghebbenden via internetconsultatie.

Onderstaand kunt u uw stem laten gelden v.w.b. de beoogde aanpassing bekostiging VO per 20xx (nader te bepalen). Sterk onderwijs verdient passende bekostiging.

Wet voortgezet onderwijs 20xx

In het wetsvoorstel wordt een vereenvoudiging van de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voorgesteld zodat het voor scholen inzichtelijk is op welke bekostiging zij kunnen rekenen. Deze vereenvoudiging krijgt in een deel van Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) zijn weerslag. Deze vereenvoudiging wordt gecombineerd met een technische herziening van de hele WVO. Daarbij wordt de Wet voortgezet onderwijs BES (WVO BES) geïncorporeerd in de WVO.

 

https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringwvo  

deel het bericht indien u meer invloed uit wilt oefenen