› Bekostiging nieuwkomers VO 2016-2017 gewijzigd: snel aanvragen!

Bekostiging nieuwkomers VO 2016-2017 gewijzigd: snel aanvragen!

Het ministerie van OCW wijzigt met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) de VO-bekostiging voor nieuwkomers die meer dan 2 jaar in Nederland zijn en niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

 

Het is zaak tijdig deze bekostiging aan te vragen.

Nieuwe regelgeving
• Nieuwkomers die bij de school zijn ingeschreven en op 1 oktober 2016 korter dan een jaar in Nederland zijn worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1-oktober telling.

De nieuwe peildata om op aanvraag voor bekostiging in 2017 in aanmerking te komen zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017.

Voor deze nieuwkomers ontvangt een school € 2750,- per kwartaal per nieuwkomer (wat neerkomt op € 11.000,- per nieuwkomer per jaar).
• Voor nieuwkomers die op de reguliere 1-oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa € 6900,- aan reguliere bekostiging, naast € 1025,- per nieuwkomer per kwartaal (dit is een kwart van de aanvullende bekostiging) die op aanvraag toegekend zal worden.

Registratie en aanvraag
Aan het registreren van nieuwkomers in BRON verandert niets. Het blijft van belang om aan te geven of een nieuwkomer D1 of D2 is!
De eerste keer dat je een aanvraag moet indienen middels een formulier zal op 1 januari 2017 zijn.

Eenmalige bijdrage nieuwe ISK
Scholen die niet eerder met het verzorgen van onderwijs aan nieuwkomers te maken hebben gehad, kunnen op aanvraag eenmalig voorbereidingsbekostiging ontvangen (circa € 16.000,- per school).

Vragen en informatie
Heeft u vragen over deze nieuwe bekostiging, mail dan naar asielonderwijs@minocw.nl.
 

LET OP: maatwerkbekostiging 2016
Voor de maatwerkbekostiging 2016 geldt dat u voor de 1 oktoberdatum 2016 nog een aparte aanvraag moet doen
via een separaat formulier!

Dit geldt voor alle leerlingen die op 1 oktober 2016 staan ingeschreven op uw school en na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd (nieuwkomers <2 jaar in NL en niet-Nederlandse nationaliteit).