› Bekostiging nieuwkomers PO 2016-2017 gewijzigd. Snel aanvragen!

Bekostiging nieuwkomers PO 2016-2017 gewijzigd. Snel aanvragen!

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe regeling voor nieuwkomers die nog geen jaar in Nederland zijn. Hieronder staat de regeling beschreven en via de link kunt u alle informatie krijgen.

30 september zal DUO de regeling publiceren. Het is vanaf dan mogelijk om het formulier te downloaden. Het Ministerie van OCW gaat nu de regeling voor 2e jaars nieuwkomers uitwerken. We houden u op de hoogte.

In het nieuwkomers-onderwijs waren we gewend om 3x per jaar additionele bekostiging aan te vragen voor diverse doelgroepen (nog geen jaar in Nederland, statushouders, asielzoekers, POL/GLO leerlingen). Daarnaast waren er diverse drempels van minimaal 4 leerlingen en minimaal 10 leerlingen. In de nieuwe regeling zijn de belangrijkste wijzigingen:

Ieder kwartaal bekostiging aanvragen (1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei).
Twee doelgroepen: asielzoekers/statushouders OF overige vreemdelingen.
Alleen de drempel van minimaal 4 leerlingen.
Ook S(B)O scholen kunnen bekostiging aanvragen voor vreemdelingen.


Kwartalen?
Op 1 augustus is het nog zomervakantie, dit is daarom een rare teldatum voor het onderwijs. U hanteert de eerste schooldag als telmoment. U kunt het formulier tot 30 oktober invullen.
Op 1 november kunt u weer een formulier invullen. U moet dit binnen 4 weken doen. U telt de leerlingen die op 1 november staan ingeschreven op uw brinnummer. Op 1 februari en 1 mei doet u dit wederom.

Bedragen voor asielzoekers/statushouders korter dan 1 jaar in NL
Het bedrag voor asielzoekers/statushouders die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en staan ingeschreven op uw brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt € 9000,- per leerling.
Let op: Dit wordt gecorrigeerd met de 1 oktober bijdrage van het jaar ervoor en evt. groeibekostiging.

Bedragen overige vreemdelingen?
Het bedrag voor overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn, en staan ingeschreven op uw brinnummer (bij minimaal 4 leerlingen) bedraagt € 2798,90 per leerling. Dit lijkt dus op de voorgaande regeling met het verschil dat er 4 telmomenten i.p.v. 3 telmomenten zijn.