› Bekostiging exploitatiekosten VO en vaststelling landelijke GPL VO 2018 en 2019

Bekostiging exploitatiekosten VO en vaststelling landelijke GPL VO 2018 en 2019

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke GPL vo 2018 en 2019
De regeling exploitatiekosten VO en regeling vaststelling GPL bedragen 2018 en 2019 zijn bekend gemaakt via de Staatscourant.

Samenvatting ontwikkeling bekostiging VO:

Regeling exploitatiekosten
De bedragen voor het kalenderjaar 2018 zijn aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling in 2018. Deze bijdrage bedraagt 1,59%. Daarnaast zijn de bedragen voor het kalenderjaar 2019 opgenomen in de regeling. Deze bedragen komen overeen met die van 2018.

Regeling GPL
De bedragen voor het kalenderjaar 2018 zijn aangepast op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2018. Deze bijdrage bedraagt 2,61%. Daarnaast zijn de bedragen voor het kalenderjaar 2019 opgenomen in de regeling. Voor het onderwijzend personeel zijn deze bedragen hoger dan in 2018, omdat er extra middelen beschikbaar zijn gekomen door het Actieplan Leerkracht. Het gaat om een verhoging van 0,21%.

 

De gehele regeling is voor u te downloaden bij Sterk-onderwijs. Volg hiervoor de link.