› ABP premiestijging 1 procent per 1 april 2016

ABP premiestijging 1 procent per 1 april 2016

De pensioenpremie is vorig jaar gewijzigd en de premieverdeling werkgever/werknemer is gewijzigd door o.a. het latere moment van pensioen.

 

Per 1 april zal de pensioenpremie weer stijgen met 1 procent. Dit zal vooralsnog voor 5 jaren gelden. De dekkingsgraad ABP is sterk onvoldoende. Met 97,2 % dekking in 2015, waar 128% wordt beoogd, kunnen we pensioenindexering en premie ontwikkeling inschatten voor de komende periode. De minimumdekking is 104,2%

Het besluit valt definitief op 28 januari.

Het onderwijs is verplicht aangesloten bij het pensioenreglement ABP. Is dit een toekomstbestendige keuze?

 

Rendementen van het ABP vallen al jaren tegen en de ingrepen van de afgelopen periode wijzen niet op sterk en doordacht meerjaren beleid.

 

Onderstaand nieuwsbericht kunt u vinden op de site van het ABP, via

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/premie-gaat-1-procent-omhoog-in-april.aspx

Premie gaat 1% omhoog in april


ABP voert naar verwachting een opslag op de pensioenpremie in van 1% per 1 april 2016. De opslag is nodig, omdat de financiële positie van ABP eind december niet voldoende was. Verlaging van de pensioenen, het laatste redmiddel voor fondsen om de financiële positie te verbeteren, is nu niet aan de orde.

Dekkingsgraad onvoldoende


ABP heeft in november 2015 het premiebesluit voor 2016 genomen. Dat besluit bestaat uit twee delen: de kostendekkende premie en een mogelijke opslag op de premie is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. De kostendekkende premie is toen vastgesteld op 17,8%. Voor de premieopslag is de dekkingsgraad van 31 december 2015 bepalend. De berekeningen laten zien dat de dekkingsgraad uitkomt op 97,2%. Dat is niet voldoende en dus komt er een opslag op de premie.

Nieuwe premie


De totale premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen komt bij ABP per 1 april uit op 18,8%. De premieopslag geldt in principe voor vijf jaar. Het bestuur stelt de opslag definitief vast na advies van het verantwoordingsorgaan op 28 januari.