› Aanpassing bezoldiging bestuurders/topfunctionarissen OCW 2019

Aanpassing bezoldiging bestuurders/topfunctionarissen OCW 2019

De aanpassing van bezoldiging voor bestuurders van onderwijsinstellingen (regeling topfunctionarissen OCW) is bekendgemaakt voor het kalenderjaar 2019. Uw salarisadministratie kan vanaf januari 2019 direct rekening houden met deze aanpassing.

De regeling OCW bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren regelt (de indexering van) het maximumsalaris dat passend is bij de complexiteit van uw organisatie. De indexering bedraagt gemiddeld 3,65% en ziet er als volgt uit:

Klasse (complexiteit)  2019             2018              stijging
A (4)                           € 115.000     € 111.000     € 4.000
B (5 – 6)                     € 127.000     € 122.000     € 5.000
C (7 – 8)                     € 138.000     € 133.000     € 5.000
D (9 – 12)                   € 152.000     € 146.000     € 6.000
E (13 – 15)                 € 164.000     € 158.000     € 6.000
F (16 – 17)                 € 177.000      € 171.000     € 6.000
G (18 – 20)                 € 194.000     € 189.000     € 5.000 *
 


De vergoeding voor de zwaarste functionaris in het loongebouw (G) is in september 2018 met terugwerkende kracht tot 1 januari aangepast, door indexering van ministerssalaris door BZK. Mogelijk heeft uw salarisadministratie deze indexering verzuimd aan te passen. In bovenstaande tabel wordt met het tussentijds geïndexeerd bedrag rekening gehouden.

Vergoedingen voor toezichthouders in het onderwijs zijn gerelateerd aan bovenstaande bezoldiging. Wanneer u ondersteuning wenst bij vaststelling van uw loonklasse kunt u natuurlijk een beroep doen op de collega's van Sterk-onderwijs.