› Verplichte actualisering functiebouwwerk (PO) nog niet gerealiseerd?

Verplichte actualisering functiebouwwerk (PO) nog niet gerealiseerd?

Verplichte actualisering van het functiebouwwerk PO dient vóór 01-11-2020 te geschieden. Werkgevers die hieraan nog geen invulling gegeven hebben, kunnen door ondersteuning van Sterk-onderwijs het afgesproken tijdpad alsnog realiseren.

De CAO-partners hebben, gezien de bijzondere tijden, de termijn voor verplichte actualisering van het functiebouwwerk PO (OOP en directie) verlengd tot 1 november 2020.
Wij hebben vastgesteld dat nog niet alle schoolbesturen deze herijking van het functiebouwwerk o.b.v. FUWA-PO hebben afgerond. Veelal zijn ook de functies OP in 2018 niet intern vastgesteld, waardoor u impliciet hebt besloten tot onverkorte toepassing van de voorbeeldfuncties die in het kader van de CAO 2018/2019 zijn opgesteld.

In het geval u de actualisering van uw functiebouwwerk PO nog niet heeft afgerond kunnen adviseurs van Sterk-onderwijs zorgen dat het afgesproken tijdpad alsnog haalbaar is. Wij stemmen met u (of uw werkgroep) de keuze tussen voorbeeldmateriaal en maatwerkfuncties af, zorgen voor actualisering van de beschrijvingen passend bij uw organisatie en stellen (uiteraard FUWA/SPO-gecertificeerd) de waardering per functie vast. Op deze wijze gebeurt het traject zorgvuldig, met aandacht voor draagvlak voor de inhoud van de functiebeschrijving en met zorg bij de toedeling van de functie.

Sterk-onderwijs heeft diverse FUWA (SPO-gecertificeerde) adviseurs in dienst. Zij kunnen u ondersteunen in uw traject en zorgen voor voortgang op dit thema.


Mocht u uw functiebouwwerk al hebben geactualiseerd en tot toedeling van de functies zijn overgegaan, kan één van onze adviseurs eventueel deel nemen in uw interne bezwarencommissie als werkgeververtegenwoordiging of als onafhankelijk voorzitter.

 

U kunt voor alle FUWA-gerelateerde vragen een beroep doen op dhr. Micha Janischka, te bereiken per mail via m.janischka@sterk-onderwijs.nl of via telefoonnummer 06 – 4990 2080. Hij maakt met u een passende afspraak voor uw organisatie.