/dienstverlening/planning_en_control /dienstverlening/insourcing_administratie_of_opzet_ssc /dienstverlening/advies__beleid_personeel/hrm__po /dienstverlening/advies__beleid_financieel/financial_control

Secundaire arbeidsvoorwaarden

In het onderwijs liggend de primaire arbeidsvoorwaarden vast. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen niet volledig naar eigen inzicht worden afgesproken.

U wilt een aantrekkelijk werkgever zijn voor uw personeel. Door de secundaire arbeidsvoorwaarden zodanig in te richten dat deze bijdragen aan uw uitstraling in de omgeving, kunnen deze de synergie versterken en het bij uw organisatie passend personeel aantrekken.

De totstandkoming van een bij uw organisatie passende set van arbeidsvoorwaarden is maatwerk.

Een aantal standaard voorwaarden zijn bijvoorbeeld de cafetariaregeling, waarin u bruto en netto looncomponenten uitruilt om een belastingvoordeel voor uw werknemers te realiseren. Zo kennen we natuurlijk de fiets-, studie-, fitness- en vakbondscontributieregelingen.

Met de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) zijn de mogelijkheden en risico's toegenomen. De vrije ruimte kan jaarlijks wijzigen waardoor u het evenwicht tussen beleid en regelingen moet bewaken. Het kan niet zo zijn dat door toepassing van eindheffing de werkgever voor de last op moet draaien.

Wij begrijpen dat u de consequenties mogelijk niet kunt overzien en u graag versterking ziet bij het maken van de keuze voor beleid en regelingen op fiscaal gebied. Via het contactformulier kunt u uw behoeften kenbaar maken, waarna wij contact opnemen om de mogelijkheden te verkennen.